Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelem

A http://hajdukosar.hu oldalán  tartózkodók  megtehetik  ezt  anélkül,  hogy  fel  kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk.
A  weboldalon tartózkodók  személyes  adatait  semmiféle  eszközzel  nem figyeljük  és nem rögzítjük, személyes adatot és különleges adatot nem tárolunk.

Személyes adat:

A  meghatározott  természetes  személlyel  (a  továbbiakban:  érintett)  kapcsolatba hozható  adat,  az  adatból  levonható,  az  érintettre  vonatkozó  következtetés.  A személyes  adat  az  adatkezelés  során  mindaddig  megőrzi  e  minőségét,  amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Különleges adat:

faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.